Phải nói một điều rằng nếu ai biết đem Phật pháp ứng dụng vào cuộc đời thì người đó sẽ rất thành công.
Ca sĩ Phương Thanh: Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp Phật
Đúng ra, Thanh có nhân duyên sâu dày với đạo Phật, chỉ tiếc một điều là Thanh đến với đạo hơi chậm. Dù vậy, Thanh thấy mình còn hạnh phúc hơn người khác là đã tìm thấy đạo Phật khi chưa thật sự muộn màng.