Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước

(Ngày Nay) - Ngày 19/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12 năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn.

Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; gửi lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân... Đến nay, Bộ đã nhận được 47 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến của các bộ, ngành; 27 ý kiến của các địa phương; 6 ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định.

Theo dự thảo, từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12 năm 2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 1/1 năm 2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu