50 triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma
50 triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma
(Ngày Nay) - Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau, bạn nên quan sát xem bạn có thể làm được gì với nó. Nếu bạn có thể, không có gì phải lo lắng về nó. Nếu bạn không thể làm được, lại càng không nên lo lắng về nó.